HP Deskjet 9300 Printer series hjælp

background image

hp deskjet 9300 series-printer

brugervejledning

background image

DAWW

Bemærk!

Ændringer til nærværende
dokument kan foretages uden
varsel.

Hewlett-Packard giver ingen
garanti af nogen art med
hensyn til disse oplysninger.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SIG SPECIFIKT
DEN UNDERFORSTÅEDE
GARANTI OM SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard påtager sig
intet ansvar for fejl i dette
materiale eller for skader, som
måtte opstå som følge af eller i
forbindelse med udformning,
indhold eller anvendelse af
dette materiale.

Fotokopiering, reproduktion og
oversættelse til et andet sprog
af dette dokument eller dele
heraf er forbudt uden
forudgående skriftlig tilladelse
fra Hewlett-Packard Company.

Oplysninger om copyright

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003.

Alle rettigheder forbeholdes.

Første udgave: Maj 2003

Oplysninger om varemærker

HP ColorSmart II og HP
PhotoREt III er varemærker
tilhørende Hewlett-Packard
Company.

Microsoft

®

, Windows

®

,

Windows NT

®

og MS-DOS

®

er

registrerede varemærker i USA
tilhørende Microsoft
Corporation.

Oplysninger om sikkerhed

Man skal altid tage almindelige
sikkerhedsforanstaltninger når
man anvender dette produkt,
så man reducerer risiko for
personskade ved brand eller
elektrisk stød.

1

Alle instruktioner i den
dokumentation, der følger
med printeren, bør læses
grundigt.

2

Følg alle advarsler og
anvisninger på produktet.

3

Tag stikket ud af
stikkontakten inden
produktet gøres rent.

4

Produktet må ikke
anbringes eller bruges i
nærheden af vand og når
man er våd.

5

Produktet skal anbringes,
så det står fast på en
stabil flade.

6

Produktet skal anbringes,
så man ikke træder på
eller falder over
ledningen, og således at
ledningen ikke bliver
beskadiget.

7

Hvis produktet ikke virker
som det skal, henvises
der til

“Fejlfinding”

.

8

Man kan ikke selv
reparere nogen dele i
produktet. Reparation skal
udføres af uddannet
personel.

background image

DAWW

iii